Thursday, April 11, 2013


วันจันทร์ที่ 22 เมษายน เวลา 12:00 
สโมสรโรตารี่ดุสิต มีการบรรยายหัวข้อ 
'หากพรุ่งนี้ ท่านไม่อยู่' โดย จำนงค์ วัฒนเกส

*เหมาะอย่างยิ่งกับสมาชิกอาวุโส 
*ปกติ สร. ดุสิตมักมีสมาชิกร่วมประชุมต่ำกว่า 10 ท่าน (ยังมากกว่าสโมสรแห่งหนึ่งที่เพื่อนๆชาว "The yRator [Fan] Club" พากันไปฟังเกินจำนวนสมาชิกกว่า 2 เท่า) 
*ผู้สนใจจะตามไปฟังครั้งนี้ ขอให้ติดต่อ <rotarydusit@hotmail.com> หรือนายกสโมสร 
อภิสิทธิ์ พิชญโยธิน <api_sit_p@hotmail.com> 

________________________

หมายเหตุ 
*ช่วงนี้เรามีกิจกรรมพบกันบ่อยเพื่อเตรียมประชุมใหญ่ 3 พ.ค. ที่โรงแรมรามาดา-แม่น้ำ 
*ดูรายละเอียดได้ที่ 

https://www.facebook.com/TheYRatorClub หรือ
http://the-y-rator-club.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment